2014 Xin Hu Riveride Garden Prefinished Units

Name: Xin Hu Riveride Garden Prefinished Units C
Location: Shanghai
Dates: 2014